Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0

Narodil som sa v novovznikajúcej račanskej kolónii Pozotórii dňa 13. 6. 1929. Tu som aj prežil doposiaľ podstatnú časť môjho života. Moji rodičia pochádzajú z račanského dolného konca. Ich predkovia boli vinohradníci, ktorí prišli do Rače pravdepodobne niekedy v druhej polovici 13. storočia.

Ako študent bol som v rokoch 1945 – 48 členom račanskej skautskej organizácie, kde som postupne bol vedúcim družiny a potom i vedúcim oddielu. Naša organizácia bola jedna z najlepších na Slovensku. Mali sme bábkové divadlo a vydávali sme i časopis.

Po skončení Priemyselnej školy bol som v r. 1948 – 1990 pracovníkom Kinotechniky Slovenského filmu. Popri zamestnaní som absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT a tiež postgraduálne štúdium filmovej a zvukovej techniky na Elektrotechnickej fakulte ČVUT v Prahe. Náš pracovný kolektív mal na starosti rozvoj kín na Slovensku a aj budovanie špeciálnych filmových projekcií na rôznych výstavách v zahraničí i na Slovensku. Mal som veľmi zaujímavú prácu a pochodil som kus sveta.

Po prečítaní kníh Dr. Zamarovského usiloval som sa navštíviť miesta v južnej Európe, kde sa nachádzajú múzea a stavby z obdobia gréckej a rímskej civilizácie. Neskoršie začal som sa zaujímať o dejiny Slovenska a Rače. Najprv spolu s mojim priateľom Ing. Milanom Luknárom a po jeho smrti sám, vyhotovil som genealogickú prácu nášho rodu „Luknárovci v Rači a Ivánke pri Dunaji v 17. – 20. storočí“. Neskoršie podrobnejšie som vyhotovil genealogické práce 5. a 6. línii nášho rodu.